วิธีดาวน์โหลดวิดีโอจาก Pinterest บน Android

ถ้าคุณใช้ Pinterest จากนั้นส่วนใหญ่จะดูเนื้อหาที่มีประโยชน์มากมาย แต่ไม่ใช่เพื่อนทั้งหมดเข้าสู่ Pinterest จะแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างไร

ภาพถ่ายถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ในการกดสองครั้ง - สำหรับสิ่งนี้มีความเป็นไปได้พิเศษ แต่เพื่อให้วิดีโอไปยังแกลเลอรี่ของคุณต้องการแอปพลิเคชันพิเศษ เป็นสิ่งที่ดีที่โปรแกรมดังกล่าวเพียงพอใน Google Play พิจารณาวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Pinterest บนตัวอย่างของหนึ่งในนั้น

คำแนะนำทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เรียกใช้ Application store Google Play

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนวลี "ดาวน์โหลดวิดีโอจาก Pinterest" ในสตริงการค้นหา จากนั้นค้นหาโปรแกรมที่มีการประมาณการที่ใหญ่ที่สุดของผู้ใช้เช่น "Video Downloader for Pinterest", และคลิกที่ไอที

) ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม "SET"

ขั้นตอนที่ 5 รอการสิ้นสุดกระบวนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 6 กดปุ่ม "เปิด"

ขั้นตอนที่ 7. แอปพลิเคชันเตือนว่าต้องได้รับอนุญาตให้บันทึกไฟล์ กด "ตกลง"

ขั้นตอนที่ 8 เลือก "อนุญาต" [43)

ขั้นตอนที่ 9. คัดลอกลิงก์ไปยังวิดีโอจาก Pinterest ซึ่งคุณต้องการดาวน์โหลด.

ขั้นตอนที่ 10. หากลิงก์ไม่ถูกแทรกโดยอัตโนมัติให้กดปุ่ม "53)" วาง "" 53]

ขั้นตอนที่ 11 กด "ดาวน์โหลด" เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 12 รอสักครู่

ขั้นตอนที่ 13 กดสามจุดถัดจากไฟล์

ขั้นตอนที่ 14. เลือก "เปิด" เพื่อเปิดไฟล์หรือ " แบ่งปัน " เพื่อแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่น